Senin, 12 Maret 2012

BUDI DAYA (4)

RUNTAGNA PARAHYANGAN

Kajeun Sahadat tapi lamun teu boga pamilih (kalimah kalih) sarua jeung nu ............................
Kajeun sok Solat tapi lamun teu Sembah-Hyang (nyaah ka diri) sarua jeung nu ......................
Kajeun sok Jakat Fitrah (mere ka Guru jeung ka ikhwana wungkul) ari tara nulung ka nu butuh, tara nalang ka nu susah? tara nuduhkeun ka nu teu nyaho? tara nganteur ka nu keueung sarua jeung nu .........
Kajeun sok Puasa, tapi lamun tara ngarasakeun ka batur? sarua jeung nu teu nyaho ka dirina alias nu...........
Kajeun sok Munggah Haji, tapi lamun tara akur jeung batur, alias manjara maneh, sarua bae jeung nu ......

dat lain Sunda
sipat lain Sunda
asmana lain Sunda
af'alna LAIN

ora dat - ora sipat -ora arah - ora enggon, LAIN ALLAH, tapi ieu mah A-alahan, nyaeta BERHALA tea! 

4 komentar:

 1. Ama punten ieu jisim abdi bade tumaros eta anu titik-titik eusina naon
  Hatur nuhun mugi tiasa ngawartosan ka simkuring anu masih keneh poeken

  BalasHapus
 2. Sim abdi henteu wantun ngeusi titik2 tea da aslina ti panjenenganipun Mei K. kawas kitu. Tapi jawabna tah nu paling handap ... nyebah ka BERHALA.

  BalasHapus
 3. ama punten dupi tarekat hakmaliah teh asli ti sunda? htr nuhun.

  BalasHapus
 4. tarekat hakmaliah mah aslina ti Arab, ngan nu kawas kitu teh parantos dijalankeun ku urang Sunda jauh saencan turunna Kanjeng Nabi. Istilah sareng lakuna mah benten tapi inti na sarua. Makana ajaran Kanjeng Nabi leuwih gampang kahartos dijelaskeun ku cara Sunda.

  Nuhun

  BalasHapus

Ngening